November 20, 2004

شنبه، ۳۰ آبانماه ۱۳۸۳

:: محمود كدخدايى معروف به سلطان وحشت در ژاپن بازداشت شد محمود کدخدایی معروف به سلطان وحشت كه از قهرمانان سابق كشتى ايران است از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ماهيانه ۲۸۵ هزار دلار درآمد داشت. براين اساس محمود كدخدايى كه رياست يكى از شبكه هاى قاچاق مواد مخدر درتوكيو را برعهده داشت، در رستوران ايرانيان اين شهر بازداشت شده است.
گفتنی است سلطان وحشت، نزديك به هزار نفر از هموطنان خود را براى فروش مواد مخدر استخدام كرده بودوكسانى را كه دستوراتش را اجرا نمى كردند باشمشير بزرگ خود از بين مى برد. (اضافه می گردد که وی بچه محله جوادیه است و در ژاپن توانست در رویایی با بزرگترین باجگیر ژاپن که کنفو کار هم بود وی را از پا در آورد!)
Posted by linkdoni at November 20, 2004 1:01 AM